Alderisme

PUBLISERT:
09.07.2021
OPPDATERT:
22.11.2021

Alderisme er stereotypier, fordommer eller diskriminering på grunnlag av alder. 

Både eldre og yngre kan utsettes for alderisme. 

Eldre har noen fellestrekk. For eksempel får mange av oss flere helseutfordringer når vi blir eldre. Det er et faktum, ikke en stereotypi. Men å ha generaliserte forestillinger om hvordan eldre er, er alderistisk. 

Stakkarsliggjøring og undervurdering

«Det burde si seg selv at det er et uendelig mangfold blant eldre i Norge. Likevel snakker vi om «de eldre» som om eldre mennesker har det meste til felles. Eldre finnes i alle varianter, akkurat som yngre. «De eldre» er misvisende som en nasjonal merkelapp», skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i en kronikk i VG

Der tar hun til orde for å kjempe mot alderismen. Jacobsen viser til eksempler på alderisme i arbeidslivet, politikken, mediene, språket og hverdagslivet. 

«Blir du stakkarsliggjort eller undervurdert etter hvert som alderen øker? Si ifra. Snakker du med barnestemme til eldre mennesker? Tenk deg om. Kjenner du nesten bare folk på din egen alder? Bli kjent med noen fra en annen generasjon enn din egen», skriver eldreombudet. 

Les om hvordan du kan klage på aldersdiskriminering.  

Global kampanje mot alderisme 

Annethvert menneske i verden har alderistiske holdninger, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Organisasjonen har nylig lansert en kampanje mot alderisme

Alderismen fører til tapte leveår, svakere fysisk og psykisk helse, forsinket rehabilitering og kognitiv tilbakegang. Det framgår av WHOs første rapport om alderisme