Viktig gjennomslag: Bankene pålegges å hjelpe ikke-digitale

På initiativ fra Eldreombudet tar Finans Norge grep for å unngå at eldre havner i digitalt utenforskap. Bankene blir pålagt å tilby analoge tjenester og å veilede kunder som ikke behersker de digitale løsningene.

PUBLISERT:
29.08.2022
OPPDATERT:
14.09.2022

 

I MEDIA: Les mer om saken i Aftenposten

I MEDIA: Les mer om saken i VG

Eldreombudet får svært mange henvendelser fra eldre og pårørende om problemer med banktjenester. Både de som er «litt digitale» og de som er helt ikke-digitale melder om store vansker.  

Derfor utfordret vi i 2021 Finans Norge, bankenes organisasjon, til å fjerne digitale barrierer for eldre. Initiativet ble fulgt av god dialog mellom Finans Norge og oss. 

Finans Norge engasjerte så bankene i et arbeid for å møte utfordringen vi ga dem. 

Nå har dette ført til at det blir innført en ny bransjenorm om finansiell inkludering. Den er bankene pålagt å følge fra 1. november 2022. 

Veiledning i digitale løsninger – og tilbud om analoge alternativ 

Bransjenormen slår blant annet fast dette: 

  • Banken skal ha et tilbud til kunder som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger uten hjelp av digitale løsninger.
  • Banken skal tilby rådgivning til kunder som er i en overgangsfase fra digitale til analoge tjenester eller som ikke behersker de digitale løsningene.
  • Banken skal sørge for lett tilgjengelig informasjon som er tilrettelagt og relevant for kundegruppen. Også pårørende skal ha lett tilgjengelig informasjon.
  • Banken skal tilby veiledning i bankens digitale løsninger.
  • Det skal være enkelt å opprette en fullmakt til en annen person hvis man trenger hjelp og støtte til å utføre banktjenester. 

Se alle punktene i bransjenormen hos Finans Norge

Vi vil følge nøye med 

Eldreombudet har store forventninger til oppfølgingen av den nye bransjenormen. Vi kommer til å følge nøye med på at bankene etterlever kravene. 

I MEDIA: Les mer om saken i Finansfokus

Bransjenormen ble lagt fram på Finans Norges forbrukerkonferanse 1. september. Den konkrete oppfølgingen av normen var et viktig tema der.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen deltok med innlegg og i debattpanel på forbrukerkonferansen. 

Last ned pressefoto av Bente Lund Jacobsen og Gry Nergård