Koronasertifikatet må ikke diskriminere ikke-digitale eldre

Papirversjonen av sertifikatet må kunne bestilles i posten eller leveres ut hos fastlegen, mener Eldreombudet. Vi foreslår også at sertifikatet bør kunne brukes til sykehusbesøk.

PUBLISERT:
12.05.2021
OPPDATERT:
12.05.2021

 

I MEDIA: Les om høringssvaret vårt i Dagbladet

Regjeringen har foreslått å endre smittevernloven for å kunne innføre et koronasertifikat. 

Sertifikatet skal gi lettelser i smitteverntiltakene for personer som er vaksinerte, er immune etter gjennomgått covid-19 eller har negativt testresultat. 

Forslaget går ut på at sertifikatet skal kunne vises på telefon, lastes ned eller skrives ut på papir. 

Må ikke skape digitale hindringer

I MEDIA: Les om synspunktene våre i VG

Eldreombudet er positiv til å innføre et koronasertifikat og ser på det som en viktig del av veien ut av koronakrisen. 

Men sertifikatet må ikke innføres på en måte som skaper digitale hindringer for mange eldre. Det må ikke være en forutsetning at den som skal bruke sertifikatet eier en smarttelefon eller pc og skal kunne skrive ut papirversjonen selv. 

Vi peker derfor på disse punktene i vårt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet: 

  • Ordningen må ikke diskriminere mellom personer med ulik grad av digital kompetanse. 
  • Alle som oppfyller vilkårene for å få sertifikat, må få gratis og enkel tilgang til det. 
  • Papirversjonen av sertifikatet må kunne bestilles i posten eller leveres ut hos fastlegen. 

Bør kunne brukes til sykehusbesøk

Vi gir dessuten regjeringen disse to innspillene: 

  • Koronasertifikatet bør også kunne benyttes til sykehusbesøk m.m. 
  • Det bør vurderes om sertifikatet gjør det unødvendig med karantene ved innreise til Norge etter utenlandsreiser. 

Les høringssvaret Eldreombudet har gitt til Helse- og omsorgsdepartementet