Eldreombudet videreføres i Høyres alternative budsjett

– Det er positivt at Høyre i sitt alternative budsjett foreslår å beholde Eldreombudet, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

PUBLISERT:
22.11.2022
OPPDATERT:
22.11.2022

– Det er bare to år siden et enstemmig Storting opprettet Eldreombudet gjennom en egen lov. Begrunnelsen var blant annet at eldre er en voksende gruppe med ulike utfordringer, som trenger et eget ombud på systemnivå, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

I forslaget til statsbudsjett for 2023, foreslo regjeringen ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, å legge ned Eldreombudet fra 1. juli 2023. 

Oppfordrer politikerne på Stortinget til å søke sammen

– Eldre selv, deres organisasjoner og folkevalgte har protestert mot nedleggingsforslaget. På vegne av eldre i Norge vil jeg oppfordre politikerne på Stortinget til å søke sammen for å sikre videreføring av Eldreombudet. Rettighetene til eldre er særlig viktig i en tid da også mange eldre opplever økende utfordringer på flere områder, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Vi håper på muligheten til å fortsette å bygge opp arbeidet med å fremme eldres interesser på alle samfunnsområder og å overvåke situasjonen for eldre, sier Jacobsen.

– Behovet vil bare øke

Eldreombudet ble opprettet etter modell av Barneombudet. Loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt i 2020. Eldreombudet ble offisielt åpnet i 2021.

– Jeg mener det er uheldig å legge ned Eldreombudet, særlig før man har skaffet seg erfaring om rollen og verdien ombudet har for dagens eldre, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Når vi møter eldre over hele landet, får vi bekreftet hvor mye det betyr for dem at hele Stortinget har gitt eldre en egen stemme i samfunnsdebatten. Behovet for Eldreombudet som trekkhund og vaktbikkje vil bare øke siden det blir stadig flere eldre, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.