Debatt: Kjølmoen og Arbeiderpartiet sviktet eldre da de kom inn i regjeringskontorene

Eldre har mange utfordringer, det er feil å kategorisere denne mangfoldige gruppen bare som pasienter og brukere av helsetjenester. Det skriver eldreombud Bente Lund Jacobsen i dette innlegget.

PUBLISERT:
05.01.2023
OPPDATERT:
05.01.2023

I Sunnmørsposten 10. desember ble Frp-politiker Sylvi Listhaug intervjuet. Hun kommenterte blant annet nedleggelsen av Eldreombudet og hvordan Møre og Romsdal er blitt taperen i statsbudsjettet Ap, Sp og Sv er enige om.

Per Vidar Kjølmoen fra Ap kommenterte intervjuet og sier blant annet at han mener det er riktig å legge ned Eldreombudet:

– Vi har allerede et pasientombud. Vi trenger å bruke pengene på tjenester til de eldre. Ikke mer byråkrati som har som oppgave å produsere papir, sier Kjølmoen.

Dette er helt motsatt av det Kjølmoens Arbeiderparti uttalte i mai 2020, da de stemte for opprettelsen av Eldreombudet. Arbeiderpartiet stemte da mot å slå sammen Eldreombudet med pasient- og brukerombudene. Som eldreombud undrer det meg at politikere kan snu helt rundt, bare av å gå fra opposisjon til posisjon. 

Eldre har mange utfordringer, det er feil å kategorisere denne mangfoldige gruppen bare som pasienter og brukere av helsetjenester.

Når selv erfarne politikere som Kjølmoen kun ser på eldre som pasienter viser hvorfor vi trenger et eldreombud. Pasient- og brukerombudene gir råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten til hele befolkningen, de har ikke et særskilt fokus på eldre sine utfordringer. De jobber ikke mot diskriminering av eldre i arbeidslivet eller med språklige, kulturelle og digitale utfordringer eldre møter i butikk, bank og på offentlige kontor.

Det er ikke ett pasient- og brukerombud i Norge, men 15 med totalt 80 ansatte.

Pasient- og brukerombudet har regionale virkeområder og ikke et nasjonalt ansvar som Eldreombudet. Å tro at disse 15 ombudene skal få nødvendig handlingsrom til å se på eldre sine behov i et utvidet nasjonalt perspektiv er etter min mening naivt.

Argumentet til Kjølmoen om at landets eneste eldreombud er unødvendig byråkrati, faller på sin egen urimelighet.

Jeg frykter at det jeg oppfatter som uvitenhet i Kjølmoens uttalelser i beste fall vitner om manglende kunnskap. I verste fall vitner uttalelsene om en uheldig oppfatning om Norges eldre befolkning, som syke og pleietrengende.

Tillit til at våre folkevalgte har kunnskap til å ta de riktige politiske beslutninger reduseres betraktelig, og tilbakemeldinger vi får viser at tilliten svekkes.

Pensjonistforbundet, eldreråd i kommuner i hele landet og utallige enkeltindivider er tydelige: Regjering og Storting, det er ikke for sent å snu. Vis respekt for at eldre er mer enn pasienter. Dere gjør en feil når dere legger ned Eldreombudet!