Ber SV stå fast ved støtten til å opprette Eldreombudet

Regjeringen har sagt at den i høst vil foreslå å legge ned Eldreombudet. SV stemte for å opprette Eldreombudet. I et brev ber vi SV stå fast ved det – og stanse nedleggingsforslaget i forhandlingene om statsbudsjettet.

PUBLISERT:
14.09.2022
OPPDATERT:
23.09.2022

Regjeringen har varslet at det vil komme et forslag om å legge ned Eldreombudet ved framlegget til statsbudsjett for 2023. 

Dermed vil slaget om Eldreombudets framtid stå i høst.

Det vil være avgjørende at SV står ved sin stemmegivning for å opprette Eldreombudet i 2020 – slik at et forslag om nedlegging ikke vil få flertall. 

Vi oppfordrer SV til å stanse forslaget om å legge ned Eldreombudet i høstens forhandlinger om statsbudsjettet. 

Les brevet Eldreombudet har sendt til SVs landsstyre, sentralstyre og stortingsgruppe