Årsrapport 2021: Det første driftsåret

«Vi har erfart at interessene til eldre er under press på mange samfunnsområde, og behovet for Eldreombodet som vaktbikkje og trekkhund er derfor stort.» Det skriv eldreombod Bente Lund Jacobsen i årsrapporten.

PUBLISERT:
14.03.2022
OPPDATERT:
14.03.2022

Eldreombodet blei formelt oppretta 1. juli 2020, dermed var 2021 det første heile driftsåret vårt. Viktige satsingar i 2021 har vore 

  • oppbygging av organisasjonen 
  • kommunikasjon og samfunnskontakt 
  • innsats på tre prioriterte arbeidsområde: helse og omsorg, samfunnsdeltaking og arbeid, digitalisering 

Koronapandemien har stått svært sentralt i arbeidet vårt, men vi har også engasjert oss sterkt på andre område. Vi har fremma krav på vegner av eldre og jobba målretta for å skape merksemd om interessene deira. I fleire samanhengar har initiativa våre fått gehør. 

«Samtidig er det på mange område svært langt igjen til interessene til eldre blir godt varetatt i samfunnet. Det ser vi stadig eksempel på gjennom arbeidet med å følge med på situasjonen til eldre og rettleie innbyggarar som tar kontakt med oss», heiter det i rapporten. 

Les meir i årsrapporten for 2021