Advarer mot nedbygging av sykehjemsplasser

– Den dagen man ikke kan bo hjemme lenger, må man ha en mulighet til å få plass på institusjon, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til Aftenposten.

PUBLISERT:
11.05.2022
OPPDATERT:
11.05.2022

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er blitt nesten 2500 færre sykehjemsplasser i Norge de siste åtte årene, melder Aftenposten.

Nedgangen oppveies ikke av flere plasser for eldre i omsorgsboliger med fast døgnbemanning. 

– Mange som kontakter oss, har vært i sykehjemskø lenge, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til Aftenposten.

– Nå bygges det ned institusjonsplasser uten at vi ser den samme oppbemanningen i hjemmetjenestene, sier hun til avisen. 

Les mer om saken i Aftenposten.