Aktuelt

Forventer at Eldreombudet opprettholdes

– Stortinget vedtok enstemmig å opprette Eldreombudet ved lov i 2020. Jeg forventer at det står ved lag og at Eldreombudet opprettholdes. Arbeidet med å fremme eldres interesser må trappes opp, ikke ned. Eldreombudet trengs som vaktbikkje og trekkhund, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Må bestemme om eldre skal få en fjerde dose

– Svært mange eldre nordmenn kunne snart ha fått fjerdedosen med koronavaksine hvis de bodde i Sverige. Også norske myndigheter må avgjøre om eldre skal få en fjerde dose, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen.

Debatt: Gjenreis eldres hverdag

Nå må samfunnet stille opp for alle som kjenner at veien ut av koronatida er tung å gå. Regjeringen og helsemyndighetene må komme med nye tiltak for eldres fysiske og psykiske helse.

Årsrapport 2021: Det første driftsåret

«Vi har erfart at interessene til eldre er under press på mange samfunnsområde, og behovet for Eldreombodet som vaktbikkje og trekkhund er derfor stort.» Det skriv eldreombod Bente Lund Jacobsen i årsrapporten.